Konvertering av Opel Vectra 1996 med hjälp av luftövertryck

Gunnar Lysell

Länkar till detaljerad information om etanolkonvertering

Beskrivning av min konvertering

Kallstartpotentiometer

Olika bränslens ångtryck

Bränsletryck styrt av luftövertryck

Liter per mil

Kilometer per liter

Vinst med E85 sedan 2005 och framåt

Lambdaindikator för Titandioxidsond

Lambdaindikatorn på film

Lambdaindikator för normal Zirkoniumdioxidsond

Konvertering av 6 hk Briggs-Stratton gräsklippare